Bảo hiểm tài sản

1 - Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

1. Tên sản phẩm Cháy nổ bắt buộc
2. Mã nghiệp vụ 033KA
3. Đối tượng bảo hiểm Tài sản cố định, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ
4. Người được bảo hiểm  
5. Phạm vi bảo hiểm Cháy, Nổ
 1. Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.
 2. Nổ là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh nhưng loại trừ:
 • Tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ hay hư hại do nồi hơi, thùng đun nước bằng hơi đốt, bình chứa, máy móc hoặc thiết bị mà áp suất bên trong tạo ra hoàn toàn do hơi nước tạo ra bị nổ (chứ không phải do bắt cháy từ nguồn nổ) nếu nồi hơi và những máy móc thiết bị đó thuộc quyền sở hữu hay điều khiển của bên mua bảo hiểm.
 • Bình chứa, máy móc hay thiết bị hoặc chất liệu bên trong các dụng cụ đó bị hư hại hay phá huỷdo nổ các chất liệu đó (điểm loại trừ này không áp dụng trong trường hợp bảo hiểm cháy, nổ xăng dầu).
6. Các loại trừ bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm không có nghĩa vụ bồi thường nếu thiệt hại do một trong những nguyên nhân sau đây gây ra:
 • Động đất, núi lửa phun hay những biến động khác của thiên nhiên.
 • Tài sản tự lên men hoặc tự toả nhiệt.
 • Tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.
 • Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.
 • Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.
 • Thiệt hại xảy ra đối với máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quangđiện hay rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.
 • Những thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của bên mua bảo hiểm nhằm mục đích đòi bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng bảo hiểm.
 • Những thiệt hại do bên mua bảo hiểm cố ý vi phạm các quy định vềphòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ.
 • Hàng hoá nhận uỷ thác hay ký gửi trừ khi những hàng hoá đó được xác nhận trong Giấy chứng nhận bảo hiểm là được bảo hiểm và bên mua bảo hiểm trảthêm phí bảo hiểm theo quy định.
 • Tiền, kim loại quý, đá quý, chứng khoán, thư bảo lãnh, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh, tài liệu lưu trữ trong máy tính điện tử, bản mẫu, văn bằng, khuôn mẫu, bản vẽ, tài liệu thiết kế, trừ khi những hạng mục này được xác nhận trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Chất nổ, trừ khi được xác nhận là được bảo hiểm trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Những tài sản mà vào thời điểm xảy ra tổn thất, được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hải hoặc thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hải, trừ phần thiệt hại vượt quá trách nhiệm bồi thường theo đơn bảo hiểm hàng hải.
 • Những thiệt hại do cháy, nổ gây ra cho bên thứ ba.
 • Những thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.
 • Những thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.
 • Những trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật hoặc do các bên thỏa thuận.
2. Đối với những trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm nêu trên (trừ trường hợp quy định tại Điểm g và Điểm h, Khoản 1 của Điều này), nếu bên mua bảo hiểm có nhu cầu bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm thì các bên vẫn có thể giao kết Hợp đồng bảo hiểm bổsung cho những sự kiện đó.
7. Quyền lợi người được bảo hiểm Được bồi thường đối với những tổn thất/thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm nêu trên và không thuộc mục loại trừ nêu trên
8. Thời hạn bảo hiểm 1 năm

2 - Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

1. Tên sản phẩm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt
2. Mã nghiệp vụ 033KB
3. Đối tượng bảo hiểm Tài sản cố định, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ
4. Người được bảo hiểm  
5. Phạm vi bảo hiểm CHÁY (do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác) nhưng loại trừ:
 1. Động đất, núi lửa hoặc các biến động thiên nhiên khác
 2. TỔN HẠI do:
 • Tài sản tự lên men, tỏa nhiệt hoặc tự cháy, hoặc
 • Tài sản chịu tác động của bất kỳ quá trình sấy khô hoặc có sử dụng nhiệt
 • Tài sản bị đốt cháy theo lệnh của cơ quan công quyền
 • Cháy do lửa ngầm dưới đất
 1. TỔN HẠI gây ra bởi hoặc do hậu quả của việc cháy rừng, cây bụi, đồng cỏ, hoang mạc hoặc rừng nhiệt đới hoặc đốt dọn đất dù ngẫu nhiên hay không.
Sét đánh
Chỉ bồi thường cho TỔN HẠI cho tài sản được bảo hiểm do sét đánh trực tiếp (làm thay đổi hình dạng hoặc bốc cháy)
Nổ
 1. Nồi hơi, hoặc
 2. Hơi đốt
được sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại địa điểm không có chức năng sản xuất hơi đốt, nhưng loại trừ TỔN HẠI gây ra do động đất, núi lửa phun hoặc các biến động thiên nhiên khác.
NỔ (nhưng loại trừ TỔN HẠI)
 1. Của nồi hơi, bình đun nước bằng hơi tiết kiệm (economisers), các loại bình chứa khác, máy móc, thiết bị sử dụng áp suất hoặc tổn hại cho các bộ phận cấu thành bên trong khi các bộ phận này bị nổ;
 2. Gây ra bởi hoặc do hậu quả, trực tiếp hoặc gián tiếp của các hành động khủng bố của một người hoặc một nhóm người nhân danh hoặc có liên quan đến bất kỳ tổ chức nào.

MÁY BAY và các phương tiện hàng không khác hoặc thiết bị trên các phương tiện đó rơi trúng

GÂY RỐI, ĐÌNH CÔNG, BẾ XƯỞNG, những TỔN HẠI gây ra trực tiếp do:

 1. Hành vi của bất kỳ người nào tham gia cùng với những người khác nhằm làm rối loạn trật tự xã hội (dù có liên quan đến đình công hoặc bế xưởng hay không);
 2. Hành động của chính quyền hợp pháp trong việc trấn áp hoặc toan tính trấn áp bất kỳ hành động gây rối nào hoặc hạn chế tối thiểu hậu quả của những hành động gây rối đó;
 3. Hành động cố ý của bất kỳ người bãi công hoặc công nhân bị bế xưởng nhằm ủng hộ bãi công hoặc phản đối việc bế xưởng;
 4. Hành động của chính quyền hợp pháp nhằm ngăn chặn hoặc cố gắng ngăn chặn hoặc hạn chế hậu quả của những hành động đó.

Loại trừ:

 1. TỔN HẠI gây ra bởi, hoặc do hậu quả, trực tiếp hoặc gián tiếp của:
 • Các hành động khủng bố của một người hoặc một nhóm người nhân danh hoặc có liên quan đến bất kỳ tổ chức nào;
 • Dân biến là một phần của hoặc phát triển thành một cuộc nổi dậy của đại chúng;
 • Hành động ác ý của bất kỳ người nào (dù hành động này có diễn ra trong lúc trật tự công cộng bị xáo trộn hay không), nhưng không phải là hành động cố ý của những người tham gia bãi công, biểu tình hoặc công nhân bế xưởng nhằm ủng hộ bãi công hoặc phản đối việc bế xưởng;
 • Xóa do ác ý, mất mát, biến dạng, hư hỏng thông tin trên hệ thống máy điện toán hoặc các phần mềm, chương trình, hoặc dữ liệu lưu trữ khác.
 1. TỔN HẠI
 • Mất thu nhập, tổn thất do chậm trễ, do mất thị trường hoặc các tổn thất hoặc tổn hại hậu quả hoặc gián tiếp khác dưới bất kỳ hình thức nào;
 • TỔN HẠI do việc ngừng toàn bộ hoặc một phần việc hoặc do chậm trễ hoặc gián đoạn bất kỳ công đoạn thuộc quy trình hoặc hoạt động nào;
 • TỔN HẠI gây ra do Người được bảo hiểm bị tước quyền sở hữu tạm thời hoặc vĩnh viễn do bị tịch thu, trưng dụng tài sản theo lệnh của nhà cầm quyền hợp pháp;
 • TỔN HẠI do bị tước quyền sở hữu vĩnh viễn hoặc tạm thời đối với bất kỳ ngôi nhà nào do việc nhà này bị chiếm hữu bất hợp pháp bởi bất kỳ ai.

Với điều kiện là BSH không được miễn trách nhiệm theo các khoản 2 (c) hoặc (d) nêu trên đối với những tổn hại vật chất của tài sản được bảo hiểm xảy ra trước khi có sự tước quyền sở hữu hoặc xảy ra trong khi bị tước quyền sở hữu tạm thời.
TỔN HẠI (do hành động ác ý):
TỔN HẠI tài sản được bảo hiểm trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi những hành động ác ý của bất kỳ người nào (dù những hành động này được gây ra trong khi có rối loạn trật tự công cộng hay không) nhưng không phải là TỔN HẠI do trộm cắp hoặc hành động mưu toan trộm cắp gây ra.
BSH không chịu trách nhiệm theo mức miễn thường được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Mức miễn thường được áp dụng cho mỗi tổn thất ở mỗi địa điểm riêng lẽ sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị).
Chỉ có thể bảo hiểm cho rủi ro này nếu có bảo hiểm rủi ro D và các loại trừ cho rủi ro này được áp dụng, trừ điểm 1(c).
ĐỘNG ĐẤT HOẶC NÚI LỬA PHUN: bao gồm lũ lụt nước biển do hậu quả của động đất hoặc núi lửa phun
BSH không chịu trách nhiệm theo Mức miễn thường được nêu ra trong Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với những tổn thất, tổn hại gây ra không phải do cháy. Mức miễn thường áp dụng cho mỗi và mọi tổn thất ở các địa điểm khác nhau sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị)
GIÔNG VÀ BÃO (loại trừ TỔN HẠI)

 1. Gây ra bởi:
 • Nước tràn ra khỏi các nguồn nước tự nhiên hoặc nhân tạo, các hồ chứa, kênh đập hoặc thiết bị hoặc ống dẫn nước
 1. Lụt từ biển (do bão hoặc các nguyên nhân khác)
 • Do đóng băng, lún, sụt lở đất
 • Của bạt che, phong màn, biển quảng cáo hoặc các trang thiết bị lắp đặt bên ngoài, cửa, hàng rào và các tài sản di động khác để ngoài trời
 • Của các công trình đang được xây dựng, cải tạo, sửa chữa, trừ khi tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, hoặc các ô mở khác đã được hoàn tất để bảo vệ, chống lại giông bão
 • Do nước hoặc nước mưa ngoại trừ nước hoặc mưa tràn vào nhà qua các lỗ hổng của cấu trúc gây ra do tác động trực tiếp của giông, bão.

BSH không chịu trách nhiệm đối với các Mức miễn thường được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Mức miễn thường được áp dụng cho mỗi và mọi tổn thất ở các địa điểm khác nhau sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị).
GIÔNG, BÃO VÀ LỤT (loại trừ TỔN HẠI)

 1. Gây ra bởi đóng băng, lún hoặc sụt lở đất
 2. Của bạt che, phong màn, biển quảng cáo hoặc các trang thiết bị lắp đặt bên ngoài, cửa, hàng rào và các tài sản di động khác để ngoài trời
 3. Của các công trình đang được xây dựng, cải tạo, sửa chữa, trừ khi tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, hoặc tất cả các ô mở khác đã được hoàn chỉnh để bảo vệ chống lại giông bão
 4. Do mưa ngoại trừ nước mưa tràn vào nhà qua các lỗ hổng của cấu trúc do tác động trực tiếp của giông, bão.
 5. Do nước tràn từ bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước.

BSH không chịu trách nhiệm đối với các mức miễn thường được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Mức miễn thường áp dụng của mỗi và mọi tổn thất ở các địa điểm khác nhau sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị).
NƯỚC TRÀN TỪ CÁC BỂ VÀ THIẾT BỊ CHỨA NƯỚC HOẶC ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC, nhưng loại trừ:

 1. TỔN HẠI do rò rỉ hoặc thoát nước từ các hệ thống chữa cháy tự động (Sprinkler).
 2. TỔN HẠI của ngôi nhà bị bỏ trống hoặc không được sử dụng

BSH không chịu trách nhiệm đối với các Mức miễn thường được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Mức miễn thường áp dụng cho mỗi và mọi tổn thất ở các địa điểm khác nhau sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị)
ĐÂM VA DO XE CỘ HOẶC SÚC VẬT
BSH không chịu trách nhiệm đối với các mức miễn thường được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cho mỗi và mọi tổn thất, TỔN HẠI gây ra do bất kỳ xe cộ hoặc súc vật thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Người được bảo hiểm hoặc người chủ khuôn viên được bảo hiểm hoặc những người làm công của họ sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị).

6. Các loại trừ bảo hiểm Quy tắc này không bảo hiểm cho:
TỔN HẠI
 1. Gây ra bởi:
 • Nổi loạn, bạo động dân sự, bãi công, bế xưởng trừ khi rủi ro D được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm bảo hiểm với phạm vi bảo hiểm được mô tả;
 • Chiến tranh, xâm lược, hành động của ngoại thù, hoạt động thù địch hoặc tương tự chiến tranh (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến;
 • Nổi loạn, binh biến, nổi dậy của quần chúng, khởi nghĩa, cách mạng, bạo động, đảo chính, thiết quân luật hoặc tình trạng kiểm soát các biến cố là nguyên nhân dẫn đến việc tuyên bố hoặc duy trì tình trạng thiết quân luật hoặc giới nghiêm.
 1. Của bất kỳ tài sản nào hoặc tổn thất hoặc chi phí nào bắt nguồn từ hoặc phát sinh từ hoặc những tổn thất có tính chất hậu quả dù trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc do ảnh hưởng một phần của hoặc do phát sinh từ:
 • Nguyên liệu vũ khí hạt nhân,
 • Phóng xạ ion hóa hoặc nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hay từ chất thải hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân. Riêng đối với điểm loại trừ này từ “đốt cháy” sẽ bao gồm bất cứ quá trình tự phân hủy nào của phản ứng phân hạch hạt nhân.
 1. Của bất kỳ máy móc, thiết bị hoặc bộ phận thiết bị dùng điện nào có nguyên nhân bắt nguồn từ hoặc gây ra bởi chạy quá tải, quá áp lực, chập điện, tự đốt nóng, hồ quang hoặc rò rỉ điện do bất kỳ nguyên nhân nào (kể cả sét đánh).

Loại trừ này chỉ áp dụng đối với chính những máy móc, thiết bị hoặc bất kỳ phần nào của thiết bị lắp đặt điện bị ảnh hưởng trực tiếp chứ không áp dụng cho các máy móc, thiết bị khác bị phá hủy, tổn hại là hậu quả của việc cháy phát sinh từ chính máy móc thiết bị hoặc bộ phận bị ảnh hưởng trực tiếp.

 1. Gây ra do ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn (trừ khi đã bị loại trừ) trừ những TỔN HẠI của tài sản được bảo hiểm gây ra bởi:
 • Ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn từ chính các rủi ro được bảo hiểm,
 • Bất kỳ rủi ro được bảo hiểm nào phát sinh từ ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn

TỔN HẠI

 1. Hàng hóa uỷ thác hoặc ký gửi, vàng bạc và đá quý, tiền (giấy hoặc kim loại), séc, chứng khoán, giấy ký nợ, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh, hệ thống dữ liệu máy tính, vật mẫu, khuôn vẽ, bản thiết kế, chất nổ, trừ khi được ghi nhận là được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm này;
 2. TỔN HẠI cho tài sản mà tại thời điểm xảy ra TỔN HẠI đó đã được bảo hiểm hoặc lẽ ra phải được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm hàng hải nếu không có hợp đồng bảo hiểm này, ngoại trừ phần thiệt hại vượt quá số tiền được bồi thường hoặc lẽ ra phải được bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm hàng hải nếu không có hợp đồng bảo hiểm này.

Tổn hại hoặc tổn thất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào ngoại trừ tổn thất mất tiền thuê nhà nếu tiền thuê nhà được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này.

Tổn thất do trộm cướp trong khi hoặc sau khi xảy ra cháy

7. Quyền lợi người được bảo hiểm Được bồi thường đối với những tổn thất/thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm nêu trên và không thuộc mục loại trừ nêu trên
8. Thời hạn bảo hiểm 1 năm

3 - Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

1. Tên sản phẩm Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
2. Mã nghiệp vụ 033KD
3. Đối tượng bảo hiểm Tài sản cố định, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ
4. Người được bảo hiểm  
5. Phạm vi bảo hiểm Các tài sản và nguyên nhân không bị loại trừ theo các điểm dưới đây
6. Các loại trừ bảo hiểm

Đơn bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm:
Tổn hại đối với tài sản được bảo hiểm gây ra bởi

 1. thiết kế sai, khuyết tật của nguyên vật liệu hay tay nghề kém, những khuyết tật ẩn tỳ, sự thoái hoá dần giá trị hoặc do sự biến dạng, hao mòn tự nhiên.
 2. việc ngừng cung cấp điện, nước, khí đốt, hay các nguồn nguyên liệu khác, hay hư hỏng của hệ thống thải rác tới hay từ địa điểm được bảo hiểm.

Trừ khi những tổn hại xảy ra do các nguyên nhân không bị loại trừ trong hợp đồng, trong trường hợp này BSH chỉ có trách nhiệm đối với phần tổn hại do các nguyên nhân đó.

 1. Sụp đổ hay rạn nứt của ngôi nhà được bảo hiểm.
 2. Ăn mòn, gỉ, do sự thay đổi độ ẩm hay khô của thời tiết, do nấm mốc, mục nát, do sự hao hụt, bay hơi mất trọng lượng, ô nhiểm, thay đổi màu sắc, mùi vị, chất liệu hay bề mặt, sự hư hại do tác động của ánh sáng, sâu bọ, côn trùng.

Trừ khi những tổn thất trên gây ra do tổn hại tài sản được bảo hiểm hay ngôi nhà chứa các tài sản đó bởi nguyên nhân không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm.

 1. Trộm cắp trừ khi việc trộm cắp đó xảy ra trong kiến trúc đuợc bảo hiểm và được thực hiện bằng vũ lực để đột nhập hay thoát ra.
 2. Các hành vi lừa đảo hay không trung thực
 3. Mất không giải thích được hay việc thiếu hụt trong kiểm kê, khiếm khuyết ghi chép lượng nguyên vật liệu ra vào kho hay những thiếu hụt do lỗi hành chính, kế toán.
 4. Rạn nứt gây vỡ, sụp đổ hay áp suất quá tải của nồi hơi, bình tiết kiệm hay ống nối, dò gỉ ở các mối hàn của nồi hơi.
 5. Hư hỏng do điện hay cơ khí hay trục trặc máy móc thiết bị
 6. Vỡ, tràn nước, tháo nước hay dò gỉ nước từ các bể, đường ống hay các thiết bị chứa nước trong ngôi nhà bỏ trống hay không được sử dụng.

Trừ khi

 1. Các tổn hại xảy ra do các nguyên nhân không được loại trừ trong hợp đồng, trong trường hợp này BSH chỉ có trách nhiệm đối với phần tổn hại do các nguyên nhân đó.
 2. Những tổn hại gây ra do tổn hại tài sản được bảo hiểm hay ngôi nhà chứa các tài sản đó bởi một nguyên nhân không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm.
 3. Sự sói mòn của sông, biển
 • Sụt lở đất
 • Sự lún đất thông thường hay tạo nền các cấu trúc xây dựng mới
 • Thiệt hại gây ra cho những tài sản có thể di chuyển được để ngoài trời, bên hàng rào, cửa ra vào do gió, mưa, mưa đá, sương, tuyết, lụt, cát bụi.
 • Sự đông rắn lại do lạnh hoặc việc tràn ra của các kim loại bị nóng chảy

Tổn hại gây ra bởi hay phát sinh từ

 1. Bất kỳ một hành động ác ý hay do sự cố tình bất cẩn của người được bảo hiểm hay bất kỳ ai đại diện cho họ.
 2. gưng công tác, chậm trễ, mất thị trường hay bất kỳ một tổn thất mang tính hậu quả nào khác.

Tổn hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hay do hay là hậu quả của bất kỳ sự cố nào sau đây

 1. Chiến tranh, xâm lược, các hành  động thù địch, hành vi chiến tranh của kẻ thù bên ngoài (bất kể có tuyên chiến hay không), nội chiến.
 2. Binh biến, bạo động có khả năng dẫn đến cuộc bạo động quần chúng có vũ trang, khởi nghĩa, nổi loạn, cách mạng hay lực lượng quân sự tiếm quyền.
 3. Hành động khủng bố do một người hay một nhóm người đại diện hay có liên quan đến bất kỳ tổ chức nào thực hiện. Điều khoản loại trừ A 3 (c) này sẽ không áp dụng cho tổn hại do cháy gây ra.

Đối với loại trừ A 3 (c) này, “khủng bố có nghĩa là việc sử dụng vũ lực cho các mục đích chính trị kể cả việc sử dụng bạo lực mhằm mục đích gây hoang mang sợ hãi cho một bộ phận quần chúng hay toàn bộ cộng đồng xã hội.

 1. Bị tước quyền sở hữu tạm thời hay vĩnh viễn do bị tịch thu tài sản, quốc hữu hoá, trưng dụng quân sự hay dân sự tài sản theo lệnh của nhà cầm quyền hợp pháp.
 2. Bị truất hữu tạm thời hay vĩnh viễn ngôi nhà nào do việc chiếm hữu bất hợp pháp của bất cứ người nào.

Tuy nhiên, BSH sẽ không được miễn trách nhiệm đối với những thiệt hại vật chất của tài sản được bảo hiểm xảy ra trước khi có sự truất hữu này hay xảy ra trong khi bị truất hữu tạm thời, vẫn được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này.

 1. Phá hủy tài sản được bảo hiểm do lệnh của nhà cầm quyền.

Trong bất kỳ trường hợp kiện tụng nào nếu BSH cho rằng theo các điều khoản loại trừ A 3 (a) (b) (c) các tổn thất, phá hủy hay tổn hại không thuộc phạm vi bồi thường của đơn bảo hiểm này thì người được bảo hiểm có trách vụ dẫn chứng các tổn thất và tổn hại đó thuộc phạm vi bảo hiểm của đơn vị bảo hiểm.
Tổn hại trực tiếp hay gián tiếp  gây ra bởi hoặc phát sinh từ hoặc do hậu quả của hay do ảnh hưởng một phần của:

 1. Bất kỳ loại nguyên liệu vũ khí hạt nhân nào
 2. hóng xạ ion hoá hay do ô nhiễm phóng xạ do nguyên liệu hạt nhân hay do bất cứ nguồn chất thải hạt nhân nào do đốt cháy nguyên liệu hạt nhân. Riêng đối với điểm loại trừ này từ “đốt cháy sẽ bao gồm bất cứ quá trình tự phân hủy nào của phản ứng phân hạch hạt nhân”

Tài sản bị loại trừ

Đơn bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm

 1. Tiền, séc, chứng khoán, thẻ tín dụng, các loại trang sức quý, đá quý, kim loại quý, vàng nén, lông thú, đồ cổ, tem tài liệu, tác phẩm nghệ thuật, trừ khi tất cả chúng được xác nhận trong giấy chứng nhận bảo hiểm là đã được bảo hiểm.
 • Kính lắp cố định.
 • Kính (ngoại trừ kính lắp cố định), đồ sứ, đất nung, đá cẩm thạch hay các đồ dễ đổ vỡ khác.
 • Các máy điện toán, các thiết bị xữ lý dữ liệu.

Tuy nhiên, phần này không loại trừ thiệt hại (trừ khi bị loại trừ) gây ra bởi cháy, nổ, sét đánh, máy bay rơi, đình công, biểu tình công nhân tham gia bãi công, do những người gây rối trong lao động, những người có hành động ác ý, đâm va với các phương tiện giao thông hay súc vật trên đường, động đất, bão biển, bão lụt, vỡ tràn nước hay tháo nước hay dò rỉ nước từ các bể chứa, đường ống nước, thiết bị.

 1. Hàng hoá ký gởi, ủy thác, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh, hệ thống dữ liệu máy tính, vật mẫu, khuôn mẫu, bản thiết kế, thuốc nổ, trừ khi được ghi là được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này.
 2. Xe cơ giới để lưu hành trên đường (bao gồm cả các thiết bị, phụ tùng của xe), các xe kéo, móc, xe lửa, đầu máy xe lửa, hàng hóa có thể vận chuyển được, tàu thủy, máy bay, tàu vũ trụ và các phương tiện tương tự
 • Tài sản trong quá trình di chuyển ngoài phạm vi ngôi nhà được bảo hiểm
 • Tài sản hoặc cấu trúc đang được phá dỡ, xây dựng hay lắp đặt và các vật  liệu cung ứng liên quan.
 • Đất đai (bao gồm lớp đất trên bề mặt, nền đường, hệ thống thoát nước, cống), đường lái xe vào các tòa nhà, vỉa hè, đường băng, đuờng sắt, đập, bể chứa, kênh, giàn khoan, giếng, đường ống, đà, đường hầm, cầu tàu, cầu chắn sóng, hố đào, bến tàu, mỏ, các tài sản dưới lòng đất, các tài sản ngoài khơi.
 • Gia súc, mùa màng, cây cối.
 • Tài sản tổn hại do quá trình xử lý nào.
 • Máy móc, thiết bị đang được lắp đặt, di chuyển (bao gồm quá trình tháo dỡ và lắp đặt lại)  nếu các thiết bị này liên quan trực tiếp đến các hoạt động đó.
 • Tài sản đang trong quá trình sửa chữa, kiểm tra, lắp đặt hay bảo dưỡng bao gồm cả các nguyên vật liệu hay nguồn cung cấp khác có liên quan đến tài sản này có liên quan trực tiếp đến các hoạt động đó trừ khi các thiệt hại này xảy ra do các nguyên nhân không bị loại trừ trong hợp đồng, trong trường hợp này BSH chỉ có trách nhiệm đối với phần thiệt hại là kết quả do các nguyên nhân đó.
 • Các tài sản khác đã được đặc biệt bảo hiểm.
 1. Tổn hại đối với tài sản mà tại thời điểm xảy tổn hại đó tài sản này đã được bảo hiểm hay đáng nhẽ phải được bảo hiểm bởi một đơn bảo hiểm hàng hải loại trừ phần tổn hại vượt quá trách nhiệm có thể được bồi thường của đơn bảo hiểm hàng hải nếu không có đơn bảo hiểm này.
 2. Tổn  hại đối với nồi hơi, bình tiết kiệm, tua bin, hay các bình chứa, máy móc thiết bị khác có sử dụng áp suất hay các chất chứa bên trong do nổ hay vỡ.
7. Quyền lợi người được bảo hiểm Được bồi thường đối với những tổn thất/thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm nêu trên và không thuộc mục loại trừ nêu trên
8. Thời hạn bảo hiểm 1 năm

Quý khách có nhu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ:

Chuyên viên tư vấn: Hữu Thị Hằng (Ms.)

Điện thoại: 0909607969

Email: huuthihanginfo@gmail.com

 

Thanh Dat Auto

popup

Số lượng:

Tổng tiền: